Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego

   W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

 

  wybierz kategorię

  Rewitalizacja

  kompleksowy, skoordynowany oraz wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

  Kontakt z nami

  57-300 Klodzko,
  Pl. B.Chrobrego1
  tel. +48 074 865 46 00
  fax: +48 074 867 40 62
  E-mail: umklod@um.klodzko.pl

  BIP: www.um.bip.klodzko.pl

  NIP: 883-10-06-050
  REGON: 000526050

  Google Maps